Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice
(În baza catalogului de tarife aprobat prin HG 1020 din 29.12.2011 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului NR 533 si nr.1020 din 29 decembrie 2011 (MO Nr.7-12 art.25))

1.6. Investigarea solului

126. Nitraţi, nitriţi 1 investigaţie 63 lei; 127. Metale toxice prin metoda stectrofotometriei cu absobţie atomică 1 investigaţie la fiecare substanţă 98 lei; 128. Azot, azot organic, azot amoniacal 1 investigaţie 96 lei; 129. Cloruri 1 investigaţie 37 lei; 130. pH 1 investigaţie 34 lei; … Detalii →

1.7. Alte servicii de laborator

137. Aprobarea metodelor de laborator pe oră, instruirea la locul de muncă (consumul reagenţilor chimici se suplimentează pentru fiecare metodă) 1oră 25 lei;

2.1. Produse alimentare

138. Escherichia coli 1 investigatie 77 lei; 138-1. Numărarea Escherichia coli prin metoda numărului celui mai probabil (NCP) 1 investigaţie 116 lei; 139. Pseudomonas aeruginosa 1 investigatie 84 lei; 140. Bacterii acidolactice în produse lactate 1 investigatie 75 lei; 141. Bacterii acidolactice în alte … Detalii →

2.2. Cercetarea conservelor la sterilitatea industrială

148. Microorganisme mezofile aerobe şi facultativ anaerobe şi microorganisme mezofile anaerobe 1 investigatie 140 lei; 149. Micete şi levuri 1 investigatie 67 lei; 150. Bacterii acidolactice 1 investigatie 70 lei; 151. Bacterii coliforme 1 investigatie 66 lei;

2.3. Determinarea cantităţilor restante de atibiotice

152. Determinarea prin metoda calitativă 1 investigatie 210 lei; 153. Determinarea benzilpenicilină prin metoda cantitativă 1 investigatie 260 lei; 154. Determinarea streptomicină prin metoda cantitativă 1 investigatie 260 lei; 155. Determinarea tetraciclină prin metoda cantitativă 1 investigatie 260 lei;

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.