Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice
(În baza catalogului de tarife aprobat prin HG 1020 din 29.12.2011 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului NR 533 si nr.1020 din 29 decembrie 2011 (MO Nr.7-12 art.25))

2.4. Apa

1)  Apa potabilă, apa potabilă îmbuteliată, apă minerală, băuturi 156. Numărul total de germeni la 22°C şi la 37 °C 1 investigatie 58 lei; 157. Numărul total de bacterii coliforme, bacterii termotolerante (metoda membranelor filtrante) 1 investigatie 114 lei; 158. Numărul total … Detalii →

2.5. Solul

178. Numărul total de germeni 1 investigatie 94 lei; 179. Bacterii coliforme 1 investigatie 93 lei; 180. Microogranisme termofile 1 investigatie 106 lei; 181. Clostridii perfringens 1 investigatie 96 lei; 182. Enterococci 1 investigatie 77 lei; 183. Salmonella 1 investigatie 164 lei;

2.6. Produse biodistructive (dezinfectanţi)

184. Determinarea acţiunii bactericide şi bacteriostatice 1 probă 472 lei;

2.7. Articole de cosmetică şi parfumerie şi mijloacele igienei cavităţii gurii

185. Determinarea acţivităţii antimicrobiene 1 investigatie 214 lei; 186. Numărul total de microorganisme mezofile aerobe şi facultativ anaerobe 1 investigatie 67 lei; 187. Familia Enterobacteriaceae 1 investigatie 62 lei; 188. Levuri, micete 1 investigatie 70 lei; 189. Staphylococcus aureus 1 investigatie 70 lei; 190. Pseudomonas … Detalii →

2.8. Determinarea indicilor sanitaro-bacteriologici la expres-analizatorul “BacTrac”

191. Numărul total de germeni microorganisme mezofile aerobe şi facultativ anaerobe 1 investigatie 196 lei; 192. Bacterii coliforme 1 investigatie 221 lei; 193. Salmonella (fără identificarea) 1 investigatie 333 lei; 194. Levuri şi micete 1 investigatie 198 lei; 194-1. Investigaţii la Enterotoxina Stafilococică 1 … Detalii →

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.