Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice
(În baza catalogului de tarife aprobat prin HG 1020 din 29.12.2011 Aprobat prin Hotărîrea Guvernului NR 533 si nr.1020 din 29 decembrie 2011 (MO Nr.7-12 art.25))

20. Investigaţii molecularo-genetice

3934. Determinarea cantitativă a ADN/ARN agenţi microbieni în ser/plasmă umană şi alte substraturi biologice prin reacţia de polimerază în lanţ (PCR) 1 investigaţie 455 lei; 3935. Determinarea calitativă a ADN/ARN agenţi microbieni în ser/plasmă umană şi alte substrate biologice prin reacţia … Detalii →

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.