Agenţii economici continuă să încalce repetat Legea privind controlul tutunului

www.diez.md

Drept urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, la adresa Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău sunt remise sesizări şi petiţii din partea societăţii civile, care atenţionează asupra încălcărilor actului normativ respectiv.

Recent, a parvenit o petiţie din partea locatarei or. Chișinău, dna U.C., în petiția depusă specificând faptul că în trei localuri de alimentație publică (cafenea SRL „Melcafe”, minicafenea SRL „Suatocom”, minicafenea SRL „Aveniu Grup 9”), amplasate în sectorul Botanica a or. Chișinău, i se permite “clientelei de a fuma în spaţii închise”, astfel, fiind încălcate prevederile  Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului.

Ulterior, la ordinul medicului-şef sanitar de stat, Luminiţa Suveică, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au examinat petiția parvenită şi, la 18 ianuarie curent, au efectuat ieşiri în teren pentru a constata faptele la faţa locului, în prezența petiționarei, în orele de seară. S-a stabilit că, dintre cele trei întreprinderi evaluate, menţionate în textul petiţiei, situaţiile expuse au fost confirmate doar în cazul a două obiective: minicafeneaua SRL”Suatcom” și cafeneaua SRL”Melcafe”, încălcările constând în:

– admiterea fumatului în incinta obiectivului,

– prezenţa scrumierelor,

– lipsa actelor de provienență,

– lipsa etichetării conform cerințelor,

– admiterea fumatului în spații închise cu utilizarea narghilea.

În rezultat, ca măsuri de sancţiune, au fost întocmite procese-verbale de contravenţie pe numele administratorului localului SRL „Melcafe”, conform art. 911, alin.15, ca persoană cu funcție de răspundere (în mărime de la 350 până la 400 u.c.) și pe numele administratorului firmei SRL ”Suatcom”, conform art.911 alin.15, ca persoană juridică (în mărime de la 450 până la 500 u.c.) din Codul Contravențional al RM.

Totodată, au fost emise în adresa firmelor menționate două Hotărâri ale medicului-șef sanitar de stat al municipiului Chișinău privind interzicerea utilizării narghilea în ambele întreprinderi, inclusiv o Hotărâre a medicului șef sanitar de stat al municipiului privind interzicerea utilizării produselor din tutun pentru narghilea, în cantitate de 15 kg, depistate în cafeneaua SRL ,,Melcafe’’ .

Menţionăm că, anterior, în perioada octombrie-decembrie 2016, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au întreprins controale la obiectivele nominalizate în petiţie, pentru a evalua nivelul de respectare a prevederilor art. 26, art. 27 din Legea nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului. Drept urmare, au fost întocmite trei procese-verbale pe numele administratorului minicafenelei a firmei SRL ”Suatcom” și  două procese-verbale de contravenție pe numele administratorului minicafenelei a firmei SRL „Aveniu Grup 9”, conform prevederilor art. 911, alin. 14,15 din Codul Contravenționalal RM. De asemenea, au fost emise două prescripţii sanitare.

 

 Executor: Ludmila Antosii, şef secţie Siguranţa alimentelor

Imagine: www.diez.md

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.