Nereguli într-un gimnaziu municipal privind organizarea alimentaţiei copiilor

DSC_0331

Începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2016 şi până în prezent, Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău organizează şi desfăşoară acţiuni de instruire a persoanelor cu funcţii  de răspundere din cadrul instituţiilor de educaţie, cu privire la organizarea alimentaţiei copiilor, prin implementarea prevederilor Recomandărilor pentru alimentaţia sănătoasă şi activitate fizică adecvată în instituţiile de educaţie din Republica Moldova. Cu regret însă, continuă să fie constatate cazuri de încălcare a prevederilor legislaţiei sanitare în vigoare în cadrul instituţiilor de educaţie din municipiu.

În adresa Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din municipiul Chişinău, parvin sistematic petiţii şi sesizări cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare, abateri depistate, în mare parte, în cadrul cantinelor instituţiilor de educaţie. Ultima sesizare de acest gen s-a referit la activitatea cantinei gimnaziului ,,Galata”.

Evaluarea inopinantă a cantinei instituţiei nominalizate denotă faptul că nu se respectă vădit cerinţele de igienizare a suprafeţelor de lucru, a veselei şi a ustensilelor. Concomitent, a fost stabilită şi încălcărea tehnologiei şi a recepturii la prepararea produselor culinare. Utilajul cantinei este parţial cu termenii de exploatare depăşiţi şi, ca rezultat, se defectează destul de frecvent, fapt ce influenţează negativ procesul tehnologic de preparare a bucatelor.

De asemenea, s-a constatat că, în cadrul instituţiei nominalizate, nu se respectă şi prevederile Legii cu privire la controlul tutunului, fiind admis fumatul angajaţilor la locul de muncă (atelierul de educaţie tehnologică) de către administraţia gimnaziului.

Generalizând, menţionăm că abaterile stabilite în cadrul instituţiilor de educaţie denotă şi lipsa controlului din partea conducătorilor instituţiilor la capitolul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.

Cu scop de redresare a situaţiei create, specialiştii CSP municipiul Chişinău au perfectat prescripţii sanitare în adresa DETS sectorul Botanica şi a gimnaziului ,,Galata”, iar pe numele persoanelor cu funcţii de răspundere au fost perfectate procese-verbale cu privire la contravenţie administrativă.

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din municipiul Chişinău continuă monitorizarea respectării prevederilor legislaţiei sanitare în instituţiile de educaţie şi exprimă mulţumiri persoanelor care vin cu sesizări veridice despre încălcările care continuă să persiste în activitatea instituţiilor de acest profil.

 

Executor: Trofim Ostalep, medic igienist, secţia Sănătatea copiilor şi a tinerilor

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.