1.4. Investigaţiile articolelor din polimeri şi materiale plastice

85. Indicii organoleptici 1 investigaţie 37 lei;
86. Stabilitatea la: acizi, acţiunea salivei, acţiunea sudorii la prelucrarea umedă la jucării 1 investigaţie la fiecare substanţă 46 lei;
87. Metale toxice prin metoda fotocolorimetrică: crom, cobalt, nichel, bariu, aluminiu, fier 1 investigaţie la fiecare substanţă 74 lei;
88. Bor, fluor, aldehidă formică şi vinilacetat în medii model prin metoda сolorimetriсă 1 investigaţie la fiecare substanţă 79 lei;
89. Fluor în pasta de dinţi, arsen 1 investigaţie 116 lei;
90. Metale toxice prin metoda spectrofotometrică cu absorbţie atomică: plumb, crom, cadmiu, fier, mangan, selen, nichel,cupru, cobalt, zinc etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 124 lei;
90-1. Determinarea    metalelor toxice (Plumb, Cadmiu, Cuppru, Zinc, Crom, Nichel, Fier, Mangan etc.) prin metoda absorbţiei atomare cu flacăra în mediile model a materialelor polimerice şi sintetice 1 investigaţie la fiecare substanţă 315 lei;
91. Metale toxice prin metoda cromatografiei în strat subţire: plumb, cadmiu, zinc 1 investigaţie la fiecare substanţă 133 lei;
92. Substanţe organice în aer prin metoda fotocolorimetrică: vinilacetat, fenol, aldehidă formică, amoniac, ciclohexanon, dioctilftalat, dibutilftalat, clorură de hidrogen, metilmetacrilat, butilmetacrilat, toluendiizoţionat etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă (pentru un vas de absorbţie) 66 lei;
93. Substanţe organice în mediu model prin metoda cromatografiei în strat subţire: ţimat, tiuram, hexametilendiamin, difenilonpropan, fenol, caprolactam, stiren, aldehidă formică, dioctilftalat, dibutilftalat, monoetilamin, ditiomorfilina, tiozon, sulfanilamin, ionol, difenilguanidină, polietilenpoliamid etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 163 lei;
93-1. Determinarea Bis-a-fenolului prin metoda cromatografiei în strat subţire 1 investigaţie la fiecare substanţă 418 lei;
93-2. Determinarea substanţelor organice (fenolul, bis-a-fenolului, coloranţilor) prin metoda LC/MS/MS 1 investigaţie la fiecare substanţă 465 lei;
94. Substanţe  organice în  medii  model prin  metoda  gazcromatografică: vinilacetat,  stiren,  dioctilftalat,  dibutilftalat,  acetonă, metanol,  etanol, propanol, butanol, benzen,  toluen,  o,m,p-xilol,  hexan,  eter dimetilic, metilacrilat, metilmetacrilat, butilacrilat, butilmetacrilat, anilină, o-toluenă, acetaldehidă, etilenglicol, vinilclorură, substante ce conţin halogeni, fenol, aldehidă formică etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă separat 171 lei;
94-1. Determinarea substanţelor organice: dimetilftalat, dimetiltereftalat, dietilftalat, dibutilftalat, butilbenzilftalat, bis (2-etilhexil) ftalat, dioctilftalat, amine aromatice, solvenţi volatili (toluen, benzen, metanol, xilen, etilbenzen), stiren etc. prin metoda GC/MS/MS în materiale polimerice, jucării etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 465 lei;
95. Substanţe organice în aer prin metoda gazcromatografică: vinilacetat, stiren, dioctilftalat, dibutilftalat, acetonă, metanol, etanol, propanol, butanol, benzen, toluen, o,m,p-xilol, hexan, eter dimetilic, metilacrilat, metilmetacrilat, butilacrilat, butilmetacrilat, anilină, o-toluenă, acetaldehidă, etilenglicol, vinilclorid, substante ce conţin halogeni, fenol, aldehidă formică 1 investigaţie la fiecare substanţă (pentru un vas de absorbţie) 84 lei;
95-1. Determinarea substanţelor organice în aer: dioctilftalat, dibutilftalat, aldehidă formică, fenol, toluen, benzen etc. prin metoda GC cu termodesorber cu recoltarea pe tuburi 1 investigaţie la fiecare substanţă 404 lei;
96. Substanţe oxidabile 1 investigaţie 112 lei;
97. Substanţe active la suprafaţă în detergenţi pentru veselă 1 investigaţie 55 lei;
98. pH în cosmetică,  detergenţi 1 investigaţie 49 lei;
© 2018 Centrul de Sănătate Publică.