1.1. Aerul zonei de muncă şi atmosferic

1. Amoniac 1 investigaţie 31 lei;
2. Solvenţi   organici   prin   metoda   fotocolorimetrică:    acetonă,   anilină, butilacetat, acroleină, acrilonitril, ciclohexanol, ciclohexan, dibutilftalat, dioctilftalat,    etilacetat,    furfurol,    eteri         compuşi,    tricloretilenă, tetracloretilenă, toluen, xilen, stiren etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 48 lei;
3. Solvenţi organici prin metoda gazcromatografică: acetonă, alcool metilic, alcool etilic, alcool propilic, alcool butilic, butilacetat, benzină, etilacetat, furfurol, fenol, eter dietilic, fluoretan, dicloretan, dibutilftalat, dioctilftalat, hidrocarburi,  epiclorhidrină, benzen, xilen,  stiren, uait-spirit,  oxid de carbon, clorură de vinil, percloretilenă, tetracloretilenă, cloroform, metan, hexan, gaz-lampant, clorbenzen, tetraclorură de carbon, vinilacetat etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 63 lei;
3-1. Determinarea solvenţilor organici din aer prin metoda GC cu termodesorber cu recoltarea pe tuburi: acetonă, alcool metilic, alcool etilic, alcool propilic, alcool butilic, butilacetat, benzină, etilacetat, furfurol, fenol, eter dietilic, fluoretan, dicloretan, dibutilftalat, dioctilftalat, hidrocarburi, epiclorhidrină, benzen, xilen, stiren, white-spirit, oxid de carbon, clorură de vinil, percloretilenă, tetracloretilenă, cloroform, metan, hexan, gaz lampant, clorbenzen, tetraclorură de carbon, vinilacetat, fenol, aldehidă formică, hexametilendiamin, toluilen diizocianat etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 268 lei;
4. Metale toxice prin metoda fotocolorimetrică: aluminiu, arsen, crom, cupru, cobalt, fier, plumb, tetraetil de plumb, mangan, mercur, zinc, vanadiu, nichel, wolfram, cadmiu 1 investigaţie la fiecare substanţă 42 lei;
5. Metale toxice prin metoda  spectrofotometrică  cu  absorbţie atomică: mangan, fier, nichel, cupru, zinc, plumb, crom, cobalt 1 investigaţie la fiecare substanţă 79 lei;
6. Pulbere prin metoda gravimetrică 1 investigaţie 15 lei;
6-1. Pulbere PM 1,0; PM 2,5: PM 4,0; PM 10; PM total prin metoda la gazanalizator DUSTTRAK 1 investigaţie 97 lei;
7. Acizi: clorhidric, acetic, sulfuric, azotic 1 investigaţie la fiecare substanţă 33 lei;
8. Alcooli: metilic, propilic, butilic 1 investigaţie la fiecare substanţă 26 lei;
9. Baze 1 investigaţie 43 lei;
10. Colofoniu 1 investigaţie 32 lei;
11. Dioxizi: de azot, de sulf, de siliciu 1 investigaţie la fiecare substanţă 47 lei;
12. Aldehidă formică 1 investigaţie 46 lei;
13. Fenol 1 investigaţie 49 lei;
14. Clor 1 investigaţie 39 lei;
15. Fluorură de hidrogen 1 investigaţie 45 lei;
16. Fosfor 1 investigaţie 29 lei;
17. Ozon 1 investigaţie 44 lei;
18. Ulei industrial 1 investigaţie 21 lei;
19. Hidrogen sulfurat 1 investigaţie 28 lei;
20. Hexametilendiamină 1 investigaţie 40 lei;
21. Detergenţi 1 investigaţie 86 lei;
22. Benz(a)piren 1 investigaţie 120 lei;
23. Nicotină 1 investigaţie 136 lei;
© 2018 Centrul de Sănătate Publică.