1.3. Reziduuri de pesticide în produsele alimentare, apă, sol, aer

72. Pesticide organoclorurate în produse, sol: HCH, DDT, heptachlor etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 251 lei;
72-1. Determinarea reziduurilor pesticidelor organoclorurate prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 407 lei;
73. Pesticide organoclorurate în apă 1 investigaţie la fiecare substanţă 153 lei;
74. Pesticide organofosforice: fosfamid, dursban, bazudin, fostoxin etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 166 lei;
74-1. Determinarea reziduurilor pesticidelor organofosforice prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare  1 investigaţie la fiecare substanţă 414 lei;
75. Piretroizi: deţis, carate, sumiţidin, ambuş, ţimbuş etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 197 lei;
75-1. Determinarea reziduurilor de pesticide din grupa piretroizilor prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 432 lei;
76. Compuşii cuprului 1 investigaţie la fiecare substanţă 219 lei;
77. Ditiocarbamaţi: policarbaţin, TMTD, mancozeb, poliram, antracol etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 169 lei;
78. Carbamaţi: vitavax, insegar, benlat, BMC, pirimor etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 198 lei;
79. Derivaţii acizilor carbonici: 2,4-D, baileton, ridomil, arţerid, scor, strobi, vectră, baitan, ramrod, omait etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 193 lei;
79-1. Determinarea metalaxilului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 445 lei;
79-2. Determinarea triadimenol, bromuconazol, difenoconazol prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 440 lei;
79-3. Determinarea propargitului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 446 lei;
80. Pesticide heterociclice: sumilex, rovral, topaz, mospilan etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 177 lei;
80-1. Determinarea penconazolului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 405 lei;
80-2. Determinarea acetamipridului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 431 lei;
81. Pesticide sim-triazinice în apă 1 investigaţie la fiecare substanţă 111 lei;
81-1. Determinarea reziduurilor de pesticide din grupa triazinici prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în apă 1 investigaţie la fiecare substanţă 299 lei;
82. Alte clase de pesticide: derivaţii fenolului, mercurului, impact, bromizi, targa, treflan, ftalan, rubigan, bancol, confidor, delan, sumi-8, furadan etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 180 lei;
82-1. Determinarea ftalanului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 397 lei;
82-2. Determinarea cimoxanilului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 436 lei;
82-3. Determinarea tiametoxamului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 445 lei;
82-4. Determinarea trifloxistrobinului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 431 lei;
82-5. Determinarea imidaclorpridului prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 403 lei;
82-6. Determinarea pesticidului clorantraniliprol prin metodele GC/DCE/DNP, GC/MS/MS şi LC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 424 lei;
82-7. Determinarea pesticidului krezoxim-metil prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 395 lei;
82-8. Determinarea pesticidului triacloprid prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 431 lei;
82-9. Determinarea Pirimetanilului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 455 lei;
82-10. Determinarea Tebufenpyradului prin metodele GC/DCE/DNP şi GC/MS/MS în produse alimentare 1 investigaţie la fiecare substanţă 412 lei;
83. Nitraţi în produse agricole 1 investigaţie 77 lei;
84. Nitraţi în produse conservate 1 investigaţie 221 lei;
© 2018 Centrul de Sănătate Publică.