1.5. Investigarea apei potabile, minerale

99. Mirosul, gustul 1 investigaţie 5 lei;
100. pH-ul, culoarea 1 investigaţie 29 lei;
101. Turbiditatea, conductivitatea 1 investigaţie 61 lei;
101-1. Conductivitatea electrică prin utilizarea materialelor referente 1 investigaţie la fiecare substanţă 210 lei;
102. Metale toxice prin metoda fotocolorimetrică: molibden, nichel, mangan, cupru, fier, crom 1 investigaţie la fiecare substanţă 59 lei;
103. Metale toxice prin metoda spectrofotometriei cu absorbţie atomică: fier, cupru, zinc, plumb, stronţiu, nichel, crom, mangan, cadmiu, cobalt, argint, molibden, calciu, arsen, magneziu, beriliu, natriu, caliu, staniu, bor, aluminiu, vanadium, bariu, litiu etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 119 lei;
103-1. Determinarea metalelor toxice în apă prin metoda SAA (flacăra) 1 investigaţie la fiecare substanţă 277 lei;
104. Metale toxice prin metoda polarografică: cupru, plumb, cadmiu, zinc 1 investigaţie la fiecare substanţă 57 lei;
105. Beriliu 1 investigaţie 131 lei;
106. Aluminiu 1 investigaţie 66 lei;
107. Duritatea totală, reziduul fix , calciu, magneziu 1 investigaţie la fiecare substanţă 36 lei;
107-1. Determinarea durităţii prin utilizarea materialelor referente 1 investigaţie la fiecare substanţă 65 lei;
108. Fluor 1 investigaţie 65 lei;
109. Substanţe organice:  produsele petroliere,  fenol,  grăsimi,  cloroform, substanţe clorigene (metoda gazcromatografică), detergenţi etc. 1 investigaţie la fiecare substanţă 113 lei;
110. Sulfaţi, polifosfaţi, poliacrilamid, fosfaţi 1 investigaţie la fiecare substanţă 69 lei;
111. Suspensii, oxigen dizolvat, substanţe oxidabile 1 investigaţie 45 lei;
111-1 Determinarea suspensiilor prin utilizarea materialelor referente 1 investigaţie la fiecare substanţă 187 lei;
112. Consumul chimic de oxigen, consumul biologic de oxigen 1 investigaţie la fiecare substanţă 89 lei;
112-1. Determinarea consumului biochimic de oxigen prin utilizarea materialelor referente 1 investigaţie la fiecare substanţă 193 lei;
112-2. Determinarea consumului chimic de oxigen prin utilizarea materialelor referente 1 investigaţie la fiecare substanţă 195 lei;
113. Aldehida formică, arsen 1 investigaţie 75 lei;
114. Boraţi 1 investigaţie 76 lei;
114-1. Determinarea ionului de bor prin metoda fotocolorimetrică 1 investigaţie la fiecare substanţă 223 lei;
115. Seleniu 1 investigaţie 192 lei;
116. Amoniac 1 investigaţie 23 lei;
116-1. Determinarea amoniacului prin metoda fotocolorimetrică 1 investigaţie la fiecare substanţă 87 lei;
117. Nitraţi 1 investigaţie 64 lei;
117-1. Determinarea nitraţilor în apă prin metoda fotocolorimetrică 1 investigaţie la fiecare substanţă 219 lei;
118. Cloruri, clorul activ în substanţe clorigene, substanţe active în dezinfectanţi 1 investigaţie la fiecare substanţă 40 lei;
119. Hidrogenul sulfurat 1 investigaţie 49 lei;
120. Alcalinitatea, aciditatea, clorul rezidual, nitriţi 1 investigaţie la fiecare substanţă 35 lei;
120-1. Determinarea nitriţilor prin metoda fotocolorimetrică 1 investigaţie la fiecare substanţă 96 lei;
121. Cianuri 1 investigaţie 174 lei;
122. Silicaţi 1 investigaţie 82 lei;
123. Brom, iod 1 investigaţie la fiecare substanţă 99 lei;
124. Bioxid de carbon liber 1 investigaţie 22 lei;
125. Suma de potasiu şi sodiu, mineralizarea 1 investigaţie la fiecare substanţă 47 lei;
© 2018 Centrul de Sănătate Publică.