Şi profesorii încalcă Legea privind controlul tutunului

www.mediafax.ro

De la începutul anului curent până la 10 februarie, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au efectuat verificări inopinate şi planificate în diferite instituţii, pentru a constata nivelul de respectare a prevederilor Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului. Astfel, au fost evaluate 66 de IMSP-uri, dintre care 53 – în mod planificat, 13 – inopinat; 49 de instituţii de învăţământ, toate cu verificări planificate, o instituţie culturală, evaluată planificat, 95 de obiective de alimentaţie publică: 77 – planificat, 18 – inopinat, 530 de obiective comerciale: 172 – în mod planificat, 358 – inopinat şi 224 de obiective de alt profil.

În rezultat, au fost depistate abateri de la actul normativ în vigoare în cazul a:

– două obiective hoteliere, cu măsurile de sancţiune sub forma prescripţiilor sanitare pentru admiterea fumatului în locuri publice;

– două obiective comerciale, cu emiterea a două prescripţii sanitare pentru publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun;

– două IMSP-uri, cu emiterea prescripţiilor sanitare pentru admiterea fumatului în locuri publice;

– două centre comunitare, cu prescripţii sanitare privind lipsa semnului unic de interzicere a fumatului la intrareFumatul interzis;

– trei obiective de alimentaţie publică, cu emiterea a trei prescripţii sanitare pentru admiterea fumatului în locuri publice;

– patru persoane juridice, sancţionate la capitolul admiterii fumatului în locuri publice şi al prevenirii accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe, sancționate pe art.91(p.15): o persoană juridică – 9000 lei, 3 persoane cu funcții de răspundere: două, amendate cu câte 7000 lei fiecare, iar una – cu 8000 lei;

– patru vânzători pentru admiterea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe pe art.91(p.13), cu suma totală a amenzilor de 9 600 lei.

De asemenea, organele de poliţie au perfectat procese-verbale în cazul a 44 de persoane fizice pe art.911 (p.17) pentru fumatul în locuri interzise, sancţiunea pecuniară fiind de 44 000 lei. De menţionat că una dintre persoanele amendate este chiar un profesor dintr-o instituţie de învăţământ general din municipiu, care a fost amendat pentru fumatul în spaţii interzise, şi anume în cele destinate studiilor.

Suma totală a amenzilor a constituit 84 600 lei.

Specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău atenţionează şi punctează în favoarea respectării în mod imperativ a Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, prevederile căreia au intrat în vigoare la 31 mai 2016.

__________________________________

Imagine: www.mediafax.ro

© 2017 Centrul de Sănătate Publică.