Sinteza activității Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău pentru a. 2016

DSC_0182

Întru implementarea prevederilor Legii nr. 10-XVl din 03.02.2009 privind Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice, ale Hotărârii Guvernului Nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice și cele din Regulamentul Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 434 din 13.07.2016 și alte acte legislative în vigoare, pe parcursul anului 2016, specialiștii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au realizat un volum mare de activități.

Conform planului de activitate, au fost supuse controlului de stat 3780 de obiective și au fost realizate 1 421 de controale inopinate. La indicații epidemiologice, Dispoziții și Ordine ale Ministerului Sănătății, solicitarea altor servicii de resort, examinarea petițiilor și solicitarea agenților economici, specialiștii CSP mun. Chișinău au realizat 12 577 de evaluări.

În rezultatul verificărilor efectuate, au fost depistate o serie de nereguli, şi anume:

– încalcări ale normelor sanitaro-igienice – 983,

– plasarea produselor neconforme în comerț – 315,

– lipsa examenului medical și a instruirii igienice – 276,

– nerespectarea Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului – 182,

– depășire a nivelului zgomotului – 25.

Ca rezultat al supravegherii efectuate, au fost întreprinse măsuri de constrângere administrativă, în număr de 1 835, inclusiv:

– amenzi – 376,

– hotărâri de suspendare a activităţii obiectivelor – 65,

– hotărâri de interzicere – 100,

– hotărâri de interzicere a realizării a circa 11 028, 22 kg de produse alimentare – 68 neconforme cerinţelor în vigoare,propuneri pentru suspendarea din serviciu a 1 226 de persoane în lipsa examenului medical și a instruirii igienice,

– prescripții sanitare înaintate -1 080.

În cadrul monitorizării calității factorilor de risc, au fost realizate investigații de laborator și măsurări instrumentale ale factorilor fizici ai mediului în tabelul 1 și 2.

Tabelul 1. Numărul probelor investigate

 Labora

torul

Denumirea probelor

Total probe investi

gate

Din ele

nu cores

pund

Genul neconformi

tăților

Investigații  sanitaro-igienice

Produse alimentare

5 969

91

din 834 probe,

34 depășesc CMA

la nitrați

Sol

13

9

Nitrați, plumb, cupru

Aer

8 686

253

Pulberi, dioxid

de azot, Aldehida formică, hidrogen sulfurat

Apa total  inclusiv:

1 299

559

 

apa din surse  de  aprovizionare  centrală

115

74

Turbiditatea,

Sulfaţii, Fierul 

total

 apa din punctele  de  control  din  reţeaua  de  distribuţie

368

61

Sulfaţii, Fierul 

total, Amoniac, Duritatea totală

 apa din surse  de  aprovizionare  locală

220

183

Turbiditatea,

Sulfaţii, Fierul  total, Amoniac, Clorurile, Duritatea totală, Nitriți, Nitraţi, Reziduu  fix

 apa îmbuteliată

84

0

 

 apă  de  suprafaţă

128

108

Conținutul biologic de oxigen, Conținutul chimic de oxigen, Reziduu  fix, Oxigenul  dizolvat, Detergenti,

 ape  reziduale metiorice

35

10

Conținutul biologic de oxigen, Conținutul chimic de oxigen, Detergenti

 apa din bazine de înot

349

123

 

Investigații  microbiologice

Produse alimentare

9 640

718

Bacterii coliforme, Esherihia coli, Stafilococus aureus, Mecelii levuri

 apa potabilă

1 553

598

Bacterii coliforme, Esherihia coli, E. Fecalis, Coli-fagi

 apă din bazinele de înot

303

25

Bacterii coliforme, Esherihia coli, Coli-fagi, St. Uareus

 apele rezidualе

10

7

Bacterii coliforme, Esherihia coli, E. Fecalis, Coli-fagi

 apele bazinelor de suprafaţă

153

 

 

Sol

135

41

Bacterii coliforme, Eeterococi

Aer

446

242

Stafilococus aureus, Mecelii levuri

Lavaje de pe suprafețe

9 653

386

Bacterii coliforme, Esherihia coli, Stafilococus aureus, Mecelii levuri

Materiale la sterilitate

4 868

114

 

Investigații parazitologice

102 732

611

 

Tabelul 2. Măsurări instrumentale ale factorilor fizici

Denumirea măsurărilor

Numărul încercărilor

Din ele nu corespund

Zgomot

16 427

1 964

Iluminat

55 088

1 623

Microclimat

36 468

790

Câmp electro-magnetic

3 284

25

Câmp electrostatic

265

0

Vibrație

171

18

Infrasunet

249

26

Ultrasunet

57

0

Probe și măsurări radiologice

6 675

0

Pe parcursul anului 2016, la adresa CSP mun. Chișinău au parvenit 305 petiții (tabelul 3).

Tabelul 3. Tematica petițiilor parvenite

Tematica petițiilor

Numărul petițiilor

Dintre ele – readresate după competență

Examinate de CSP mun.

Chișinău

1

Salubrizare

35

13

22

2

Prestări servicii

49

22

25

3

Activitatea de producere

16

4

12

4

Condiții de trai și muncă

54

25

27

5

Construcții

27

13

12

6

Apă și canalizare

9

4

5

7

Alimentație publică

58

14

44

8

Zgomot

31

10

18

9

Activitatea întreprinderilor

11

1

10

10

Respectarea Legii nr. 278 dn 14.12.2007

10

 

9

11

Poluarea cu insecte și rozatoare

4

1

3

12

Activitatea instituțiilor pentru copii

1

 

1

Apelurile, petițiile și cererile ce nu țineau de competența SSSSP, au fost readresate către serviciile și autoritățile competente, după cum umează în tabelul 4.

Tabelul 4. Sesizarea serviciilor și a instituțiilor competente

Instituția sesizată

Numărul sesizărilor

Primăria mun. Chișinău

13

Preturile sectoarelor din mun. Chișinău

33

Inspectoratul General al Poliție

29

Direcția Sănătății a Primăriei mun. Chișinău

19

ANSA

7

Agenția pentru protecția consumatorilor

2

Inspectoratul muncii

5

Inspectoratul construcției

5

Direcţia Generală Locativ-Comunală şi amenajare mun. Chişinău

1

Instituții medico-sanitare

157

Agenți economici / APLP

1 190

Una din activitatea de bază a Serviciului s-a axat pe organizarea monitoringului asupra situaţiei epidemiologice şi a morbidităţi infecţioase și neinfecțioase, cu elaborarea şi efectuarea măsurilor de profilaxie şi combatere a maladiilor. În perioada de referinţă, au fost înregistrate 18 157 de focare de boli infecțioase și intoxicații de origine chimică, dintre care 12 472 au fost investigate epidemiologic de specialiștii Centrului, în cazul a 283 a fost depistată sursa de infecție și la 6 320 a fost depistat factorul de transmitere, la 730 dintre acestea – cu efectuarea dezinfecţiei terminale.

De asemenea, în perioada de raportare, în municipiul Chişinău, au fost înregistrate 9 izbucniri epidemice (în anul 2015 – 8), dintre ele 4 – pe calea alimentară de transmitere. În proces, au fost implicaţi 67 bolnavi, inclusiv 51 copii ( în anul 2015 – 90 persoane, inclusiv 51 copii). Agentul cauzal a fost determinat în 6 izbucniri (Salmonella enteritidis – 1 izbucnire, rotavirus – 4 izbucniri, enterovirus  – 1 izbucnire). Pentru localizarea izbucnirilor, specialiștii CSP mun. Chişinău au întreprins un şir de măsuri, inclusiv de ordin antiepidemic: depistarea activă şi izolarea bolnavilor, dezinfecţia în focare, supravegherea persoanelor aflate în contact, tratamentul specific şi simptomatic al bolnavilor, evaluarea întreprinderilor şi a instituţiilor implicate în izbucniri, investigarea prin metode de laborator a personalului de la întreprinderi şi instituţii, suspendarea activităţii obiectivelor unde au fost depistate încălcări sanitare, înlăturarea de la serviciu a persoanelor bolnave, aplicarea sancţiunilor pentru încălcările legislaţiei sanitare. Despre fiecare caz de izbucnire au fost informate organele abilitate, precum și Ministerul Sănătății. Focarele au fost localizate la timp, fără apariţia cazurilor consecutive.

În scopul promovării modului sănătos de viaţă, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au organizat 13 acțiuni de mobilizare a comunității în legătură cu Zilele Mondiale, cum ar fi: Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a Sănătăţii, Ziua Mondială a Inimii, Ziua Mondială a spălatului pe mâini, Campania „Sunt prea mic ca să beau” ș.a.

Totodată, pe parcursul anului 2016, specialiştii instituţiei au publicat 48 de articole în presă, au participat la 36 de emisiuni radiofonice şi 170 de emisiuni televizate cu tematica:

Virusul ZIKA,

Calitatea  apelor în bazinele acvatice ale municipiului Chişinău,

Pericolul infecţiei cu salmonella,

Hepatita virală A: cauze, simptome, profilaxie,

Prevenirea accidentelor casnice la copii cu vârsta 0-5 ani, un subiect actual, discutat în cadrul atelierelor de instruire ș.a.

Au fost organizate şi desfăşurate 6 mese rotunde, 793 de prelegere şi 7 128 de convorbiri.

Ca rezultat al activității, au fost mediatizate rezultatele controalelor efectuate de către Serviciul Sanitar de Stat al Sănătății Publice, la posturile de TV naționale:

– Publika TV ,,Verificarea implementării Legii nr. 278 din 154.12.2007 privind controlul tutunului prin controale efectuate de specialiştii CSP mun. Chişinău”,

– TV 7 ,,Constatări în urma verificării modului de păstrare şi depozitare a produselor alimentare”,

– RTR Moldova ,,Scopul, neregulile şi concluziile verificărilor blocurilor alimentare ale IMSP-urilor republicane”,

– RTR Moldova ,,Rezultatele controalelor inopinate în instituţii preşcolare”.

– PRO TV ,,Controlul taberelor de odihnă de la Vadul lui Vodă de către specialiştii CSP mun. Chişinău”,

– RTR Moldova ,,Rezultatele controalelor inopinate în cafenele şi baruri cu terasă, efectuate de CSPM Chişinău”,

– REALITATEA TV ,,Toxiinfecţiile alimentare în unele localuri de alimentaţie publică”,

– RADIO MOLDOVA ,,Alimentaţia copiilor în grădiniţe şi şcoli”.

În scopul majorării nivelului de cunoştinţe sanitaro-igienice ale contingentelor pereclitate, în cadrul instituţiei, au fost supuse instruirii igienice 26 425 de persoane din diferite ramuri ale economici naţionale.

_______________________________________________________________________

Executor: Cristina Magu-Spînu, şef secţie Dezvoltare strategică şi management în sănătate publică

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.