Blocuri sanitare ce necesită reparaţii şi lipsa sălilor de sport – nereguli depistate în instituţiile de învăţământ general

DSC_0716

În perioada 13 – 27 martie curent, Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău, în comun cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), a întreprins o serie de controale în instituţiile de învăţământ general, cu scopul evaluării respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor. Au fost supuse verificărilor 65 de instituţii de educaţie timpurie şi 39 de instituţii şcolare din municipiu.

Problemele depistate în instituţiile de învăţământ timpuriu se referă la:

– suprasolicitarea grupelor de copii – 24 de grădiniţe,

– statele pe personal cu bucătari – incomplete – 24 de grădiniţe,

– bucătarii nu dispun de pregătire specială în domeniul alimentaţiei publice – 16 grădiniţe,

– statele de personal cu lucrători medicali – incomplete – 8 grădiniţe,

– cabinetul medical nu este utilat suficient cu utilaj medical şi medicamente – 5 grădiniţe,

– reţelele de apeduct şi canalizare necesită reparaţie – 2 grădiniţe,

– acoperişul instituţiilor necesită reparaţie – 12 grădiniţe,

– blocurile sanitare, cantinele, pavilioanele, sălile de grupă, spălătoriile de lenjerie necesită reparaţii capitale – 23 de grădiniţe.

Măsurile întreprinse în aceste cazuri sunt reprezentate prin:

– prescripţii sanitare – 4,

– procese-verbale de contravenţie administrativă -16.

Şi în instuţiile şcolare – 39 la număr – au fost depistate mai multe nereguli, acestea fiind următoarele:

– suprasolicitarea claselor – 8 instituţii,

– reţelele de apeduct şi canalizare necesită reparaţie – 4 instituţii,

– acoperişul instituţiilor necesită reparaţie – 6 instituţii,

– blocurile sanitare necesită reparaţie – 4 instituţii,

– lipsesc dozatoare pentru săpun lichid, uscătoare electrice în WC-uri, şerveţele de uz ordinar – 28 instituţii,

– nu dispun de săli de sport – 4 instituţii.

Măsurile întreprinse în aceste cazuri sunt reprezentate prin:

– prescripţii sanitare – 3,

– procese-verbale de contravenţie administrativă – 8.

Menţionăm că evaluarea instituţiilor de învăţământ general este efectuată în baza Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor nr.186/14 din 7.03.2017 “Cu privire la evaluarea respectării legislaţiei sanitare şi pentru siguranţa alimentelor în instituţiile de educaţie timpurie şi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”.

_________________________________

Imagine-simbol: www.cspchisinau.md

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.