Admiterea fumatului în locuri publice – cea mai frecventă încălcare a Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului

www.diez.md

Pe parcursul lunii aprilie curent, specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău au efectuat verificări inopinate şi planificate în diferite instituţii, pentru a constata nivelul de respectare a prevederilor Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului. Astfel, au fost evaluate 37 de IMSP-uri, dintre care 35 – în mod planificat şi două obiective – inopinat; 122 de instituţii de învăţământ, 121 – planificat, una – inopinat, trei obiective hoteliere, dintre care două – evaluate planificat şi unul inopinant, 109 obiective de alimentaţie publică: 76 – planificat, 33 – inopinat, 175 de obiective comerciale: 125 – în mod planificat, 50 – inopinat, o piaţă verificată planificat şi 163 de obiective de alt profil, 134 – planificat, 29 – inopinat.

În rezultat, au fost depistate abateri de la actul normativ în vigoare la:

– un obiectiv hotelier, cu măsură de sancţiune – emiterea prescripţiei sanitare privind admiterea fumatului în locuri publice;

– două obiective comerciale, cu măsurile de sancţiune sub forma de prescripţii sanitare: una pentru publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun şi alta pentru admiterea accesului minorilor la produsele din tutun şi la produsele conexe, cu aplicarea amenzii pentru persoana juridică în sumă de 5 000 lei;

– două obiective de alimentaţie publică, cu măsură de sancţiune – emiterea unei prescripţii sanitare, pentru admiterea fumatului în locuri publice şi aplicarea amenzii cu suma de 5 000 lei pentru persoană juridică.

Totodată, Inspectoratul General de Poliţie a aplicat amenzi în sumă de 27 000 lei pentru trei persoane juridice şi 22 000 lei pentru 21 de persoane fizice – admiterea fumatului în locuri publice.

Suma totală a amenzilor a constituit 59 000 de lei.

De menţionat că, în această perioadă, a fost înregistrată o petiţie cu privire la încălcările actului normativ respectiv la un obiectiv de alimentaţie publică, care, ulterior, a fost supus controlului inopinant.

Specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău atenţionează şi punctează în favoarea respectării în mod imperativ a Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, care a intrat în vigoare la 31 mai 2016.

________________________________________________________________________________________________

Executor: Lilia Cotorobai, medic igienist, secţia supravegherea bolilor nontransmisibile şi a determinantelor sănătăţii

Imagine: www.diez.md

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.