Informație cu privire la evaluarea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor din or. Vadul-lui-Vodă în perioada 09-15.07.2017

  În perioada menționată specialiștii CSP din municipiul Chișinău au evaluat 7 tabere de odihnă și întremare a sănătății copiilor din or. Vadul-lui-Vodă, (Luceafărul, Energeticianul, Sohnut, Zîmbetul, Cireșarii, Camping, Zorile Nistrene)  dintre care 2 la zilele de odihnă, una la indicații epidemiologice și 3 cu metode de laborator.

  Toate taberele de odihnă și întremare a sănătății copiilor sînt racordate la rețelele de apeduct și canalizare, sînt asigurate cu apă caldă curgătoare în băi și cantine. Pe teritoriul taberelor sînt amenajate bazine de natație pentru copii.  Teritoriile taberelor se mențin într-o stare igienică satisfăcătoare.

  Alimentația copiilor este organizată în conformitate cu meniurile model elaborate conform prevederilor  Recomandărilor pentru alimentație sănătoasă, prodsele alimentare sînt însoțite de acte care confirmă calitatea și inofensivitatea lor, produse nerecomandate, alterate și cu termenul de realizare expirat nu s-au depistat.

  În pofida faptului că specialiștii CSP Chișinău săptămînal monitorizează activitatea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor, continuă să fie constatate încălcări minore și grave în activitatea unor tabere. Astfel din 7 tabere evaluate în perioada menționată, în 2 (“Zîmbetul” și ”Zorile Nistrene”) s-au constatat încălcări de genul: nerespectarea cerințelor la igienizarea teritoriilor, încăperilor de trai și celor socio-igienice, necompletarea trusei pentru acordarea primului ajutor medical în caz de TA și BDA, depășirea capacității de proiect în una din tabere cu 17 copii și nerespectarea suprafeței de 4,0 m.p. pentru un copil în odăile de trai, angajarea în serviciu a unei persoane în lipsa instruirii igienice, nerespectarea regimului zilei.

  Pentru încălcările stabilite , pe numele persoanelor cu funcții de răspundere din aceste tabere au fost perfectate procese verbale privind contravenția administrativă.

  Totodată, ținem să menționăm atitudinea părinților față de alimentația copiilor, ultimii în timpul vizitelor la copii aduc produse alimentare nerecomandate pentru alimentația copiilor, inclusiv produse ușor perisabile, fapt care prezintă un factor de risc pentru apariția cazurilor de maladii diareice acute și toxiinfecții alimentare.

 

  Monitorizarea activității taberelor continuă conform planului de activitate al CSP Chișinău.

 

 

Șef secție SCA                                                              Iurie Cojocaru

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.