Şedinţă de lucru – prezentarea raportului de audit privind activitatea secţiei Managementul calităţii

DSC_0937

La 22 august curent, în incinta Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău, s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu privire la prezentarea raportului de audit de către medicul-şef adjunct sanitar de stat, Eudochia Tcaci, privind activitatea secţiei Managementul calităţii.

În cuvântul de deschidere a şedinţei, medicul-şef sanitar de stat, Luminiţa Suveică, a menţionat despre importanţa efectuării auditului în secţiile instituţiei pentru optimizarea activităţii acestora, stabilind accentul pe calitatea serviciilor prestate.

Astfel, în raportul său, Eudochia Tcaci a notificat despre rezultatele auditului, evidenţiind compartimentele şi obiectivele evaluării, cu stabilirea problemelor şi a propunerilor de redresare a acestora. Pe parcurs, au fost cumulate opiniile membrilor grupului de lucru, format din reprezentanţii instituţiei şi s-a constatat că activitatea secţiei Managementul calităţii poate fi apreciată ca una cu nivel satisfăcător, specialiştii deţin categorii de calificare, sunt asiguraţi cu spaţii corespunzătoare de lucru, dar şi cu consumabile necesare pentru îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale. În perioada anilor 2016-2017, colaboratorii secţiei nu au înregistrat abateri disciplinare, activitatea secţiei fiind planificată anual şi trimestrial, reieşind din atribuţiile de funcţii aprobate, iar planurile de activitate sunt realizate în întregime. Cu titlu de obiecţii, s-a menţionat că secţia necesită de a actualiza Regulamentul şi fişele de post, dat fiind procesul de modernizare şi reorganizare a serviciului de laborator SSSSP, cu afilierea serviciilor de laborator teritoriale din Ialoveni, Străşeni şi Criuleni, demarat la 1 iulie 2016. Totodată, există deficienţe în asigurarea suficientă a secţiei cu cadre calificate – funcţii vacante: medic-2, inginer-1 – şi este indicată organizarea instruirii periodice a personalului implicat în prelevarea probelor de laborator.

Şefa secţiei Managementul calităţii, Nina Dolghier, şi-a exprimat convingerea că toate lacunele vor omise în timp util.

De menţionat că procedura de audit a secţiilor din cadrul Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău are loc pentru prima dată, însă a demonstrat că este una oportună în sporirea nivelului calităţii serviciilor prestate şi va avea o continuitate prin evaluarea tuturor secţiilor instituţiei.

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.