Săptămâna de prevenire a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică 4 – 9 septembrie 2017 ,,Asigură un mediu fără pericole chimice pentru copilul tău”

www.observatorul.md

În perioada 4 – 9 septembrie, se desfăşoară Săptămâna de prevenire a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică.

Intoxicaţiile sunt definite ca o stare patologică, caracterizată printr-o totalitate de tulburări provocate de una sau mai multe substanţe toxice, care au nimerit voluntar sau involuntar în organismul uman.

Toxicele sunt compuşi chimici utilizaţi în cadrul diverselor activităţi pe parcursul desfăşurării acestora, care, odată cu pătrunderea în organism prin diferite căi, pot induce dezvoltarea unor procese periculoase organismului uman, pot perturba echilibrele biologice, funcţiile organelor şi ale sistemelor. Expuşii chimici afectează serios sănătatea omului, perturbă sistemul endocrin, prezintă riscuri pentru apariţia şi dezvoltarea cancerului şi sunt cauze ale deceselor. 

Gravitatea intoxicaţiei depinde de câţiva factori care pot dezvolta sau împiedica apariţia acesteia, precum sunt: gradul de toxicitate a produsului, modul de pătrundere în organism, doza absorbită, rezistenţa organismului şi vârsta individului. Este suficient ca cel puţin unul dintre factorii enumeraţi să depăşească minimum admisibil şi, ca rezultat, pot apărea complicaţii.

Intoxicaţia acută neprofesională exogenă de etiologie chimică este o stare patologică, cauzată de unele substanţe chimice toxice, precum medicamentele, alcoolul, gazele (monoxid de carbon, bioxid de carbon) amoniacul, azotul, acizii, bazicele, pesticidele etc., care nimeresc accidental în organismul uman. Majoritatea intoxicaţiilor se produc în condiţii casnice, în urma utilizării accidentale ori cu scop suicidal, care survin din cauza păstrării incorecte, a accesului copiilor la substanţe chimice, medicamente, a utilizării incorecte a surselor de încălzire. 

Intoxicaţiile acute neprofesionale exogene de etiologie chimică continuă să prezinte o problemă actuală din sistemul de sănătate publică, care se caracterizează prin înregistrarea multiplelor cazuri, atât la nivel global, cât şi la nivel naţional. Mai mult decât atât, expunerea la pesticide poate provoca dereglări neurologice la copiii. Datele statistice denotă că anual, în lume, se înregistrează câteva milioane de intoxicaţii acute, cauzate de utilizarea accidentală ori suicidală a substanţelor chimice (medicamente, pesticide etc.). În ultimii ani, se atestă o tendinţă de creştere a numărului de decese parvenite în rezultatul intoxicaţiilor cu substanţe chimice printre adulţi şi copii.

În Republica Moldova, pe parcursul a opt luni ale anului 2017, din numărul total de cazuri înregistrate cu intoxicaţie acută, 29 de cazuri de intoxicaţie au fost cu intenţie de suicid: medicamente – 26 de cazuri, cu alcool – două cazuri şi un caz de otrăvire cu pesticide. Totodată, au fost înregistrate trei cazuri de deces prin intoxicaţie, dintre care două cazuri de intoxicaţie cu alcool la adulţi şi un caz de otrăviri cu nitraţi la copii.

În ceea ce priveşte municipiul Chişinău, în perioada de referinţă, au fost înregistrate 394 de cazuri de intoxicaţii acute exogene de etiologie chimică (inclusiv trei cazuri de deces la adulţi), dintre care 104 cazuri au fost atestate la copii cu vârsta de 0-18 ani.

Tot în această perioadă, au fost înregistrate 164 de cazuri de otrăvire cu alcool, dintre care 25 cazuri la copii cu vârsta de 0-18 ani,  149 de cazuri de otrăviri cu medicamente, dintre acestea – 43 de cazuri la copii cu vârsta de 0-18 ani;  31 decazuri de otrăvire cu gaze, inclusiv 4 cazuri la copii, 40 de cazuri de otrăviri cu pesticide, inclusiv 11 cazuri la copii cu vârsta de 0-18; 43 de cazuri cu alte substanţe, inclusiv 17 cazuri la copii cu vârsta de 0-18 ani.

În structura intoxicaţiilor acute exogene de etiologie chimică, cele mai frecvente sunt intoxicaţiile cu alcool, constituind 37,9%, urmate de intoxicaţiile acute cu medicamente – 34,5%, intoxicaţiile cu gaze – 7,2%, intoxicaţiile cu alte substanţe toxice – 9,9% şi intoxicaţiile cu pesticide – 9,5%.

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice recomandă:

– asiguraţi păstrarea medicamentelor în locuri inaccesibile pentru copii;

– păstraţi momeala (otravă pentru şoareci, şobolani), pesticidele, fertilizanţii, ambalate sub diferite forme, detergenţii, soluţiile de curăţat etc. în dulapuri protejate, bine închise, inaccesibile pentru copii;

– amplasaţi/lăsaţi momeala pentru şoareci, şobolani sub forme de brichete, granule, care au aspect atractiv în locuri dosite, inaccesibile copiilor;

– nu lăsaţi la îndemâna copiilor fiole, pachete sau sticle cu otravă, pesticide, medicamente;

– nu depozitaţi produsele chimice şi cele alimentare în acelaşi loc, cele din urmă se pot contamina prin atingere;

– nu păstraţi substanţe chimice, inclusiv pesticide, în sticle destinate produselor alimentare (lapte, ceai, suc etc.). Copilul sau maturul le pot consuma fără să-şi dea seama de pericolul iminent la care se expun;

– nu vă exprimaţi în faţa copiilor precum că medicamente sunt nişte „siropuri” sau „bomboane”;

– nimiciţi medicamentele cu termen expirat, conform recomandărilor specialiştilor din farmacia de unde le-aţi procurat;

– verificaţi sistemele de încălzire a locuinţelor (sobe, centrale pe lemne, pe gaz etc.) şi fiţi atenţi dacă au funingine, rugină, un blocaj sau eroziuni înainte de punerea lor în funcţiune;

– efectuaţi ventilarea şi aerisirea permanentă a încăperilor.

________________________________________________________________________________________________

Executor: Igori Feofanov, medic igienist, secţia supravegherea bolilor nontransmisibile şi a determinantelor sănătăţii

Imagine: www.observatorul.md

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.