Laboratorul factorilor fizici

lff

Laboratorul factorilor fizici realizează investigații ale factorilor fizici în mediul ocupaţional, ambiant, spaţiul locativ şi al clădirilor publice, edificiilor de menire social-culturală:

Zgomot:
Industrial – produs de instalații, agregate sau utilaje, destinat
pentru activitatea industrială. Se aplică tuturor activităților în care
lucrătorii sunt, sau este posibil să fie expuși, prin natura muncii
lor, la riscuri generate de zgomot

Urban – generat de transportul urban pe străzi, în interiorul
zonelor funcționale, în aer liber, pe teritoriile adiacente, generat de
sistemele de ventilație, condiționare a aerului, la hotarul zonelor
de protecție sanitară

Construcții – din clădirile de locuit, tehnico-administrative și
social-culturale, în vederea asigurării protecției și confortului
acustic

Iluminat natural şi artificial – în halele de producere, locuri de muncă, locuințe.

Parametri microclimaterici – temperatura, umiditatea relativă, viteza de mişcare a
aerului, în halele de producere, locuri de muncă,
locuințe.

Cîmp electromagnetic – de diferite frecvenţe, cîmp electrostatic la locurile de
muncă dotate cu calculatoare, tehnică de calcul, la
utilaj frigorific și siteme de alimentare energetică în
încăperi sau zone de producere, în aerul atmosferic
generat de instalații inginerești, generatoare,
transformatoare, linii de tensiune înaltă, antene, etc.

Program de lucru: luni-vineri 8.00-15.30
Tel: 574-317

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.