Nereguli depistate şi în grădiniţele private, nu doar în cele publice

DSC_0729

În perioada 10 – 13 ianuarie curent, o comisie formată din specialiştii Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău, condusă de medicul-şef sanitar de stat, Luminiţa Suveică, a iniţiat controlul inopinat al instituţiilor private de învăţământ preşcolar, de rând cu cele de stat. În total, au fost evaluate 10 instituţii, atenţia sporită fiind concentrată pe organizarea alimentaţiei copiilor, nivelul de corespundere a meniurilor la normele în vigoare, adaptarea la cerinţele impuse, modalitatea de preparare a bucatelor corespunzătoare vârstei copiilor, or, instituţiile de tip-creşă sunt frecventate de copii cu vârsta de un an, evaluarea condiţiilor sanitaro-igienice a încăperilor unde se prepară şi se servesc mesele zilnice etc.

De menţionat că o cauză a verificărilor inopinate a servit şi atitudinea părinţilor, care au sesizat CSP municipiul Chişinău, prin adresarea mai multor petiţii, privind aspectele enumerate mai sus.

Drept urmare, în instituţiile private, au fost constatate mai multe abateri şi nereguli, cum ar fi:

– organizarea alimentaţiei copiilor, în primele zile ale anului curent, cu mari devieri de la meniul-model coordonat în modul stabilit,

– neexecutarea normelor naturale la produsele alimentare de bază pentru un copil în zi: valoarea energetică a bucatelor calculate este sub norma impusă, iar cantitatea de proteine, lipide și grăsimi este insuficientă,

– cantitatea de fructe şi legume – destul de limitată,

– necoordonarea meniurilor cu Serviciul de Supraveghere de Stat,

– lipsa probelor diurne,

– folosirea produselor lactate fără prelucrare termică,

– nerealizarea triajului bucatelor gata.

De asemenea, au fost stabilite cazuri de recepționare a produselor alimentare (lactate) în lipsa actelor de confirmare a calităţii și inofensivităţii acestora, încălcări în procesul de igienizare a vaselor și a suprafețelor de contact, confirmate prin rezultatele investigaților de laborator, încălcarea recepturii de preparare a bucatelor, prepararea bucatelor în lipsa condițiilor necesare.

Totodată, în timpul evaluării, într-o grădiniţă, a fost cu regret constatat faptul că furnizorul produselor alimentare este unul dintre cei implicaţi în scandalul licitaţiilor publice trucate, care este introdus în lista neagră (Erudio). Inexplicabil este şi faptul că administratorul grădiniţei respective este în acelaşi timp administrator şi la o grădiniţă de stat.

Măsurile aplicate de comisia Centrului de Sănătate Publică municipiul Chişinău, condusă de medicul-șef sanitar de stat, Luminiţa Suveică, s-au rezumat la perfectarea a două procese-verbale de contravenţie administrativă pe numele persoanelor cu funcţie de răspundere: grădiniţele Erudio şi De la doi – împreună cu noi, pentru nerespectarea meniurilor, lipsa probelor diurne, concentraţia ceaiului oferit copiilor nu corespunde normelor sanitare prestabilite, necoordonarea meniurilor cu Serviciul de Supraveghere de Stat). Toate instituţiile private de învăţământ preşcolar, care au înregistrat nereguli, au primit prescripţii sanitare cu termen de executare foarte restrâns, după care vor urma controale repetate, privind executarea prescripţiilor.

Menţionăm că, la moment, de către Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău  sunt autorizate sanitar 10 instituţii private de învăţământ preşcolar (Erudio, Alba ca Zăpada, Vlăstar fraged, Abeceluş, Grădina secretă, De la doi – împreună cu noi, Quo vadis, Cheiţa cunoştinţelor, ABC, Elitex) şi atenţionăm părinţii că, în cazul când copiii frecventează alte grădiniţe decât cele indicate, să informeze Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău. Totodată, vrem să ne exprimăm recunoştinţa pentru promptitudine şi să încurajăm părinţii în depistarea neregulilor în grădiniţe, fiind activi şi sesizând Centrul de Sănătate Publică municipiul Chişinău.

 

Executor: Iurie Cojocaru, şef secţie Sănătatea copiilor şi a tinerilor

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.