Laboratorul radiologic

lr

Realizează investigații privind:
1. Conținutul de radionuclizi: Stronţiu-90,Cesiu-137: în produse alimentare şi materie primă, apă, plante medicinale, etc;

2. Debitul dozei de expunere (DDE), Debitul dozei echivalente (DDE) de iradiere gama, Concentraţia medie anuală echivalentă de echilibru (CEE) a Rn-222: Mediu ambiant, edificii de menire social-culturală şi industrială

3. Debitul dozei efective (DDE) per procedură (dozimetria clinică) şi DDE la locurile de muncă a personalului (dozimetria generală): Obiective utilizante de surse de radiaţii ionizante (SRI)

4. α, β – globală şi contaminare radioactivă a suprafeţelor de lucru cu nuclizi alfa-beta activi:

5. Radionuclizi: Stronţiu – 90Cesiu – 137: Material forestier, semifabricate, articole din lemn

6. Radionuclizi naturali:K-40, Ra-226, Th-232Aeff. : Materiale şi articole de construcţii
7. Debitul dozei echivalente (DDE) de iradiere gama, contaminarea radioactivă cu nuclizi alfa-beta activi: Metale feroase, neferoase şi deşeuri din metal

Program de lucru:

luni-vineri 8.00-15.30
Tel: 574-352

© 2018 Centrul de Sănătate Publică.