Subdiviziuni

Direcţia managementul serviciilor în sănătate publică, promovarea sănătăţii şi supravegherea bolilor nontransmisibile 
Secţia management şi monitoring în sănătate publică
Secţia promovarea sănătăţii
Secţia supravegherea bolilor non transmisibile şi a determinantelor sănătăţii
Grup prevenţia traumatismelor şi a violenţei
Grup nutriţie şi activitate fizică
Secţia administrativă cu ghişeu unic. Arhiva
Secţia managementul calităţii
Biblioteca

Direcţia controlul maladiilor transmisibile
Secţia epidemiologia generală a maladiilor transmisibile
Grup epidemiologia BDA
Grup zooantroponoze
Grup parazitologie medicală
Secţia epidemiologia bolilor aerogene şi prevenibile prin vaccinări
Secţia epidemiologia bolilor hemotransmisibile
Secţia controlul infecţios
Secţia dezinfecţie profilactică

Direcţia protecţia sănătăţii şi supraveghere sanitară
Secţia riscuri chimice şi toxicologie
Secţia siguranţa alimentelor
Secţia sănătatea copiilor şi tinerilor
Secţia sănătatea în relaţie cu mediul
Grup urbanizarea şi sănătatea
Secţia sănătatea ocupaţională
Secţia radioprotecţie
Secţia expertiză sanitară

Centrul Încercărilor de laborator

Laboratorul microbiologic
Laboratorul factorilor fizici
Laboratorul sanitaro-igienic
Laboratorul radiologic

Реставрація ванн наливним акрилом http://remco.com.ua Реставрация ванн
© 2018 Centrul de Sănătate Publică.